Загальна інформація

    СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

        Засновником Самгородоцького ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» є Козятинська районна рада. ЗНВК здійснює освітній процес за денною, екстернатною та індивідуальною формою навчання. Структура навчального закладу визначається концепцією особистісно-орієнтованого навчання, дотриманням принципів наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпеченням відповідності мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному віковому періоді їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям. 

       Заклад  забезпечує початкову( 1-4 класи), базову середню (5-9 класи) та загальну середню(10-11 класи) освіту.

       У ЗНВК для учнів 1-7 класів функціонує 3 групи продовженого дня:

І група – учні 1, 3 класів;

ІІ група – учні 2,4 класів;

ІІІ група – учні 5-7 класів.    

        У закладі функціонує дошкільний підрозділ «Сонечко»,  у якому сформовано 3 групи загального розвитку дітей віком від 3-х до 6-ти  років. Також  запроваджено інклюзивне навчання.   

        У закладі здобуває освіту 213 осіб, з них: 48 вихованців дошкільного відділення і 165 школярів.

       Здобуття дошкільної освіти  здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти -  державного стандарту, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. 

 

МОВА НАВЧАННЯ

      У ЗНВК визначена українська мова навчання. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися класи з мовами національних меншин.

 

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

      У ЗНВК здобувають освіту діти, що проживають на території наступних населених пунктів: с.Самгородок,  с.Лозівка,  с.Збараж, с.Красне,  с.Софіївка, с.Сошанськ, с.Коритувата.

 

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ

Зарахування учнів до ЗНВК здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, особової справи ( крім дітей, які вступають до першого класу) та документа про відповідний рівень освіти. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу.

Зарахування до дошкільного підрозділу здійснюється згідно з Положенням про дошкільний навчальний заклад. Для зарахування дитини до дошкільного підрозділу необхідно такі документи:

- заява батьків або осіб, що їх замінюють;

- медична довідка про стан здоров`я ;

- медична довідка про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження;

- документи для встановлення батьківської плати.

Дошкільні групи комплектуються за віковими ознаками. У дошкільному підрозділі функціонують групи загального розвитку дітей віком від 3 до 6 років.