Правила прийому до закладу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 До дошкільного відділення

Витяг із "Положення про дошкільний навчальний заклад"

6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладуздійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

7. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу,керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їхзамінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, щорегламентують його діяльність.

Документи для зарахування до дошкільного відділення :

1. Заява від батьків про зарахування дитини.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Медична картка.

4. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.

5. Документи про пільги (за потреби).

 До 1-го класу

Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України № 204 від 07.04.2005 р. "Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів"

1. До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховувати дітей, як правило, з 6 років.

2. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу (крім спеціалізованого) здійснювати на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

3. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка.

4. Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.

5. При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.

Документи для зарахування до 1-го класу :

1. Заява батьків

2. Копія свідоцтва про народження

3.Медична картка встановлено зразка